Zalety usługi eFax

Tradycyjne faksowanie dokumentacji, mimo iż szeroko stosowane w biurach, jest nieekonomiczne, jak również czas potrzebny na wykonanie faksowania jest istotnie długi. Zalicza się do tego przygotowanie dokumentacji i późniejsze jej wysłanie, co znacznie wydłuża czas całej operacji. Zdobywająca popularność usługa efax zdaje się być odpowiedzią na te często poruszane problemy. Usługa jest niezawodna i bezawaryjna, do tego należy doliczyć korzyści ekonomiczne z zaniechania zakupu drogiego faxu, jego obsługi i całych nieraz ton papieru. Dochodzą też kłopoty z magazynowaniem dokumentów, co usługa internetowego faxu rozwiązuje przez zmagazynowanie dokumentacji w formie elektronicznej na dyskach komputerowych każdego typu. eFax to usługa ekonomiczna i dostępna dla każdego biura. Oszczędności są widoczne od początku korzystania z niej, natomiast uwolnienie miejsca w biurze od niewygodnych i zajmujących miejsce urządzeń oraz regałów na dokumenty, sprawi że biuro znacznie uczyni swoją pracę płynną.